TARİHÇE

İlk Cumhurbaşkanımız, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK İzmir'e yaptığ?bir ziyarette, ihracatın çağda?ülkelerdeki gibi istikrarl?bir biçimdegeliştirilmesi, ihracatçının korunmas?gibi çeşitli önerileridinledikten sonra Hükümete verdiği direktifte, ihracatla ilgili önlemler alınmasın?istemiştir. Bu doğrultuda 04 Mart 1937 tarihinde yayımlanan ve ATATÜRK'ünCumhurbaşkan?olarak onayladığ?6107 sayıl?Bakanlar Kurulu Karar?ileİhracatçı Birlikleri'nin kurulmasına olanak tanınmıştır.

365bet足球网站Ege İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere, Türkiye'deki tümBirliklerinin temeli 1939 yılında atılmış ve "İzmir Kuru Meyveler İhracatçılar?Birliği" 29.09.1939 tarihinde kurulmuştur.

365bet足球网站Birliklerimiz, kuruluşlarından itibaren uzun yıllar Ticaret Bakanlığ?bünyesindefaaliyet göstermi? daha sonra 18.06.1984 tarihli ve 18435 sayıl?ResmiGazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 08.06.1984 tarihli ve 232 sayıl?Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi ile değişik 14.12.1983 tarihli ve18251 sayıl?Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 13.12.1983tarihli ve 188 sayıl?Kanun Hükmünde Kararname'nin 27. maddesi gereğince,Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığ?na bağl?kuruluşlara dönüştürülmüşlerdir.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığ? 20.12.1994 tarihli ve 22147 sayıl?Resmi Gazete'de yayımlanan 09.12.1994 tarihli ve 4059 sayıl?Kanun ile ikiyeayrılmış olup, Birliklerimiz bunlardan biri olan Dış Ticaret Müsteşarlığ?nabağlanmıştır.
Dış Ticaret Müsteşarlığ?nın bağl?kuruluşu olarak 1994 yılından buyana çalışmaların?Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak gerçekleştirenGenel Sekreterliğimizin statüs? İhracatçı Birliklerinin görev vesorumluluklar? 03.07.2009 tarihli ve 27277 sayıl?Resmi Gazete'de yayımlanan18.06.2009 tarihli ve 5910 sayıl?Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçıBirliklerinin Kurulu?ve Görevleri Hakkında Kanun ve 03.09.2009 tarihli ve27338 sayıl?Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ileİhracatçı Birliklerinin Kurulu?ve Görevleri Hakkında Yönetmelik ilebelirlenmiştir. İhracatçı Birlikleri bu tarihten sonra faaliyetlerine; Türkiyeİhracatçılar Meclisi çatıs?altında, devam etmektedir.
03.06.2011 tarihli ve 637 sayıl?Karar ile 08.06.2011 tarihli ve 27958 sayıl?mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Ekonomi Bakanlının Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte; faaliyetlerimiz, Türkiye İhracatçılarMeclisi çatıs?altında Ekonomi Bakanlığınca verilen görevlerin de yerinegetirilmesi ile sürdürülmektedir.
365bet足球网站Türkiye'de halen, 26 ayr?sektör/alt sektörde faaliyet gösteren bölgeselve sektörel 60 İhracatçı Birliği bulunmaktadır.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği, Türkiye'de değişikbölgelerde faaliyet gösteren 13 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğindenbirisidir. 12 ana sektörde faaliyet gösteren 7.000 üye firmaya sahip olanBirliklerimizce, 2017 yıl?sonu itibariyle 215 ülkeye 11.8 milyar ABD $'lıkihracat gerçekleştirilmiştir.

Bu rakam 2017 yılında 147 milyar US$ olarak gerçekleşen Türkiye Genelİhracatının yüzde 8'ini oluşturmakta ve bu da ekonomimize yaptığımızkatkının büyüklüğün?ortaya koymaktadır. Ege Bölgesi'nde yerleşikolan, ancak EİB bünyesinde bulunmayan sektörlerde faaliyet gösterdikleri içinyaptıklar?ihracat diğer İhracatçı Birliklerince kayda alınan firmalarınihracat?dikkate alındığında, Türkiye toplam ihracatında Ege Bölgesi'ninpay?yaklaşık yüzde 13 olmaktadır.

Birliklerimiz ve Kurulu?Tarihleri
- Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar?Birliği 19.03.1940
- Ege Demir-Demirdış?Metaller İhracatçılar?Birliği 04.09.1997
- Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar?Birliği 01.07.1991
- Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar?Birliği 21.09.1978
- Ege Hububat, Bakliyat, Yağl?Tohumlar ve Mam.İhr. Birliği 19.03.1940
- Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçılar?Birliği 29.09.1939
- Ege Maden İhracatçılar?Birliği 02.09.1991
- Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar?Birliği 19.03.1940
- Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar?Birliği 19.03.1940
- Ege Tütün İhracatçılar?Birliği 17.04.1969
- Ege Ya?Meyve ve Sebze İhracatçılar?Birliği 11.05.1966
365bet足球网站- Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar?Birliği 19.03.1940