BASIN ODASI

Sa餷齥 鏰lanlar?i鏸n t黰 imkanlar seferber edildi 31.05.2020 09:33:00
T黵k g齞a ihracat琮lar齨dan 莍n mesaisi 29.05.2020 14:00:35
T黵kiye ekonomisi pandemiden glenerek 琮kacak 29.05.2020 11:54:49
Moda Geli㱮m Akademisi e餴timleri giri㱮mcilere rehber oluyor 28.05.2020 09:51:44
Sanal ticarete b鼀黭 destek 27.05.2020 11:06:32


B黷黱 Kelimeler ||| Herhangi Bir Kelime

Tar齧 ve g齞ada s黵d黵黮ebilirlik ana hedef olacak

26.05.2020 09:55:19

365bet足球网站T黵k g齞a ve tar齧齨齨 gelece餴 masaya yat齬齦d? T黵kiye'nin tar齧 黵黱leri ihracat齨a y齦l齥 5 milyar dolarl齥 katk?sa餷ayan Egeli tar齧 ihracat琮lar? Covid-19 salg齨?sonras齨da tar齧 sekt鰎黱黱 g黱deminin s黵d黵黮ebilirlik olmas?gerekti餴ni dile getirdiler.

Devam?葭in T齥lay齨齴...

Okunma Say齭? 28


S黷 ve s黷 黵黱leri ihracat琮lar?莍n pazar齳la hedef b鼀黷t?/h3>23.05.2020 13:24:12

T黵kiye抎en 莍n'e yap齦an s黷 ve s黷 黵黱leri ihracat齨齨 鰊黱deki engellerin kalkmas?ihracat琮lar?sevindirdi.

Devam?葭in T齥lay齨齴...

Okunma Say齭? 38


T軲 Maden Sekt鰎 Kurulu'ndan madencilik e餴timine doping

20.05.2020 14:01:36

Pandemi, hammadde ve 黵etimde kendine yetebilmenin 鰊emini bir kere daha g鰏terirken T軲 Maden Sekt鰎 Kurulu, bu alandaki mesleki beceri ve insan kalitesini artt齬mak i鏸n kollar?s齰ad?

Devam?葭in T齥lay齨齴...

Okunma Say齭? 112


T黵kiye抧in ilk sanal fuar?Shoedex抏 geri say齧

20.05.2020 13:44:20

Ticaret Bakanl?koordinasyonunda Ege Deri ve Deri Mamulleri 輍racat琮lar?Birli餴 鰊c黮黱de ayakkab?ve saraciye sekt鰎lerine y鰊elik T黵kiye抧in ve d黱yan齨 ilk sanal fuar organizasyonu

Devam?葭in T齥lay齨齴...

Okunma Say齭? 163


Turkish Cargo 輟mir抎en seferlerine ba齳or

18.05.2020 09:13:01

365bet足球网站En iyi 25 hava kargo tay齝齭?aras齨da en y黭sek b鼀黰e oran齨?yakalayan T黵k Hava Yollar龗n齨 (THY) kargo markas?Turkish Cargo, 28 May齭抰a her g黱 bir u鏰k olacak 㧐kilde 輟mir抏 sefer planl齳or.

Devam?葭in T齥lay齨齴...

Okunma Say齭? 71


Kuru incirin verim ve kalitesi sosyal medyadan verilecek e餴timlerle artt齬齦acak

17.05.2020 14:05:39

Mikotoksin olu⺷mu, kuru incir ihracat齨?olumsuz etkileyen, ihra?edildi餴 黮kelerden geri gelmesine neden olan en 鰊emli fakt鰎. Bu olu⺷mun 鰊黱e ge鏼ek ve sorunu minimuma indirebilmek amac齳la sosyal medya uygulamalar?arac齦齳la 黵eticilerle bilin鏻endirme ama鏻?toplant齦ar organize edilecek.

Devam?葭in T齥lay齨齴...

Okunma Say齭? 164


TMO抧un m黡ahalesi 黮keye kazand齬齳or

15.05.2020 10:50:22

T黵kiye'nin 黵etim ve ihracat齨da d黱ya lideri oldu饀 鏴kirdeksiz kuru 鼁黰黱 daha katma de餰rli ihracat?i鏸n Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 輍racat琮lar?Birli餴 b黱yesinde faaliyet g鰏teren Kuru 躾黰 Kurulu, ihracat琮 firma temsilcilerinin kat齦齧齳la video konferans toplant齭齨da bulu⺶u.

Devam?葭in T齥lay齨齴...

Okunma Say齭? 48


T黵k kiraz齨dan sonra T黵k elmas齨a Uzakdo饀 vizesi

13.05.2020 12:27:11

莍n抏 ge鏴n sene Haziran ay?itibariyle kiraz ihracat?yolunun a琮lmas齨dan sonra 㱮mdi de T黵k elmas?Tayland pazar齨a giriyor.

Devam?葭in T齥lay齨齴...

Okunma Say齭? 81


Covid-19 鏸ft鏸leri tekrar milletin efendisi yapt?/h3>13.05.2020 10:37:14

365bet足球网站T黵kiye'de tar齧 黵黱leri ihracat齨da lider konumda olan Ege 輍racat琮 Birlikleri ba⺧anlar?14 May齭 莍ft鏸ler G黱?nedeniyle verdikleri mesajlarda, Covid-19 vir黶黱黱 tar齧 sekt鰎黱黱 鰊emini tekrar ortaya koydu饀 g鰎黱de birle⺶iler.

Devam?葭in T齥lay齨齴...

Okunma Say齭? 139


莖k kullan齧l?bez maskeye ihracat vizesi 琮kt?/h3>13.05.2020 09:21:34

365bet足球网站Covid-19 salg齨齨齨 d黱ya genelinde pandemiye d鰊mesi sonras齨da 4 Mart 2020 tarihinde yay齨lanan 輍racat 2020/4 say齦?Tebli?鏴r鏴vesinde cerrahi maske, koruyucu maske ile birlikte ihracat?鰊 izne tabi hale gelen bez maskeye ihracat vizesi 琮kt?

Devam?葭in T齥lay齨齴...

Okunma Say齭? 150


01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |