BASIN ODASI

T黵kiye ekonomisi pandemiden glenerek 琮kacak

T黵k ekonomisinin 2020 y齦齨齨 ilk 鏴yre餴nde y鼁de 4.5 b鼀黰esi i?d黱yas齨齨 Covid-19 sonras? T黵k ekonomisinin 鏰buk toparlanaca瘕na ili⺧in umutlar齨?artt齬d?


Ege 輍racat琮 Birlikleri Koordinat鰎 Ba⺧an?Jak Eskinazi, 2020 y齦齨a T黵k ihracat琮lar齨齨 g鼁el bir giri?yapt齥lar齨?Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorlar齨?k齬d齥lar齨? 2020 y齦齨齨 ilk 鏴yre餴nde yakalanan y鼁de 4.5'luk b鼀黰e rakam齨da ihracat琮lar齨 performans齨齨 itici g oldu饀nu kaydetti.


365bet足球网站Mart ay齨齨 ortas齨dan itibaren T黵kiye'de g鰎黮en Covid-19 salg齨齨齨 ekonomi 鼁erindeki etkilerinin 2020 y齦齨齨 ikinci 鏴yre餴nde daha net g鰎黮ece餴ni dile getiren Eskinazi; "2020 y齦齨齨 ikinci 鏴yre餴nde T黵k ekonomisinde yanmas?muhtemel k黮meyi sonraki 鏴yreklerde kapatmak i鏸n ihracat齧齴齨 dmemesi i鏸n dijital pazarlama hamlelerimiz baad? Sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleriyle ihracat齧齴daki d?durdurup ekonomideki daralman齨 s齨齬l?kalmas?i鏸n 鏰l齳oruz. Dinamik bir yap齳a sahip olan T黵k ekonomisi bu s黵eci de acak g點e sahiptir" 㧐klinde konu⺶u.