BASIN ODASI

Sanal ticarete b鼀黭 destek

365bet足球网站Covid-19 sonras齨da fuarlar齨 ve ticaret heyetlerinin iptal olmas?sonras齨da ihracat琮lar ditijal fuarlar ve ticaret heyetleri d鼁enlemek i鏸n harekete ge鐃i.


T黵kiye'de ilk dijital fuar, Ege Deri ve Deri Mamulleri 輍racat琮lar?Birli餴 taraf齨dan 1-3 Haziran 2020 tarihlerinde Shoedex2020 Ayakkab?ve Saraciye Fuar?ad齳la d鼁enlenecek.


365bet足球网站輑k sanal fuar hayata ge鏼eden, Cumhurba⺧anl?taraf齨dan "Pazara Giri⺶e Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakk齨da Karar" bug黱 Resmi Gazete'de yay齧land?


365bet足球网站Karar?T黵kiye'nin ihracat?a琮s齨dan bir milat olarak nitelendiren Ege 輍racat琮 Birlikleri Koordinat鰎 Ba⺧an?Jak Eskinazi, bu destekle birlikte ihracat琮lar齨 Sanal Ticaret Heyeti, Sanal Fuar Organizasyonu ve Ticaret Bakanl齨ca onaylanan e-ticaret sitelerine 鼀eliklerinin destek kapsam齨a al齨d齨?kaydetti.


Sanal Ticaret Heyeti d鼁enleyen i㧏irli餴 kuruluar齨齨 faaliyet giderlerinin y鼁de 50 oran齨da desteklenece餴ni ifade eden Eskinazi, "Bu destek faaliyet bana 50 bin dolara kadar desteklenecek. 蔺birli餴 kurulu verilen destek, firmalar齧齴a daha az kat齦齧 bedeli olarak yans齳acak. Sanal Fuar Organizasyonlar齨da da i㧏irli餴 kuruluar齨齨 giderleri y鼁de 50 oran齨da, faaliyet bana 100.000 $抋 kadar desteklenecek. Bu da firmalar齧齴a daha az kat齦齧 bedeli anlam齨a gelecek" 㧐klinde konu⺶u.


365bet足球网站Cumhurba⺧anl?taraf齨dan yay齨lanan, Ticaret Bakanl?taraf齨dan uygulanacak olan "Pazara Giri⺶e Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakk齨da Karar" ile Ticaret Bakanl?taraf齨dan onaylanan e-ticaret sitelerine 鼀eliklerinde y鼁de 60'a kadar destek kapsam齨a al齨d?bilgisini veren Eskinazi, "2020 y齦?sonuna kadar e-ticaret sitelerine ger鏴kle⺶irilecek 鼀eliklerde ise destek y鼁de 80 uygulanacak. Covid-19 s黵ecinde klasik pazarlama y鰊temlerinin durdu饀 ortamda ihracat琮 firmalar齧齴?e-ticaret sitelerine 鼀e olmaya davet ediyoruz. Bu deste餴n h齴l?bir 㧐kilde hayata ge鏼esindeki emeklerinden dolay?Cumhurba⺧an齧齴 Recep Tayyip Erdo餫n ve Ticaret Bakan齧齴 Ruhsar Pekcan'a Ege 輍racat琮 Birlikleri 鼀eleri ad齨a te㧐kk黵lerimizi sunuyoruz."


T軲 b黱yesinde Sanal Fuarlar ve Ticaret Heyetleri Komitesi 1 ayd齬 鏰l齳or. Covid-19 s黵ecinde, T黵kiye 輍racat琮lar Meclisi b黱yesinde, Ege Deri ve Deri Mamulleri 輍racat琮lar?Birli餴 Ba⺧an?Erkan Zandar'齨 ba⺧anl齨da T軲 Sanal Fuarlar Komitesi olu⺶uruldu.


Komitenin, ilk sanal ticaret heyeti organizasyonu 13-14-15 May齭 2020 tarihlerinde 謟bekistan Sanal Ticaret Heyeti Organizasyonu oldu. 輐inci etkinlik ise; 27-28-29 May齭 2020 tarihlerinde Kenya Ticaret Heyeti Organizasyonu olarak planland? Her iki organizasyona da T黵k ihracat琮lar?yo饀n ilgi g鰏terdi.


365bet足球网站T黵kiye'nin ilk sanal fuar?ise; 1-3 Haziran 2020 tarihlerinde ayakkab?ve saraciye sekt鰎黱e y鰊elik Shoedex2020 Fuar?olacak.


T黵kiye 輍racat琮lar Meclisi b黱yesindeki Sanal Fuarlar Komitesi, 15-19 Haziran 2020 tarihlerinde Hindistan'a y鰊elik, 22-23 Haziran'da ise G黱ey Kore'ye d鰊黭 Sanal Ticaret Heyeti Organizasyonu i鏸n 鏰lmalar齨?s黵d黵鼀or.