BASIN ODASI

Türk gıda ihracatçılarından Çin mesaisi

365bet足球网站Uzakdoğu ülkelerine yönelik tarım ürünleri ihracatının önündeki engeller bir bir kalkıyor. 54 firma Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatın?yapabilecek. Pandemi sürecinde bu önemli gelişmeyle birlikte Türkiye-Çin hattındaki ticaret yeni bir ivme kazand? Uzakdoğu’da elini kuvvetlendiren Türk gıda ihracatçılar?Çin pazarında daha da güçlenmek istiyor.


365bet足球网站Ticaret Bakanlığ?işbirliğinde ve Guanco Ticaret Ataşeliği’nin koordinasyonunda Guangdong Gıda İthalatçılar?Birliği Başkan?Wolfgang Qi, Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar, Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıc? Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar?Birliği Başkan?Birol Celep, Ege Ya?Meyve Sebze İhracatçılar?Birliği Başkan?Hayrettin Uçak, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar?Birliği Başkan?Bedri Girit, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla düzenlenen webinarda Çin pazar?ve iki ülke ihracatındaki gelişmeler, farkl?ürünlerin bu büyük pazarda taşıdığ?potansiyel konuşuldu.


ABD menşeli ürünlere Çin’in uyguladığ?gümrük vergileri önemli


365bet足球网站Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar?Birliği Başkan?Birol Celep, Çin’in 2018 yılından bu yana Ege İhracatçılar Birliği olarak başlıca hedef pazar olduğunu, bu ülkeye yönelik birçok heyet ve fuar katılım?çalışmalarının koronavirüs öncesi dönemde farkl?sektörler için yapıldığın?söyledi.

“Maalesef içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu çalışmalara ara vermek durumunda kaldık. Çin, 1.4 milyar?aşan ve gelir düzeyi giderek artan nüfusu, yıllık 700 milyar dolara ulaşan gıda tüketimi ve 2018 yıl?itibariyle 118 milyar dolara ulaşan gıda ithalat?ile bizim için çok önemli bir hedef pazar konumunda. ABD ile Çin arasında devam eden ticari müzakereler sonucunda ABD ile Çin pazarında rekabet ettiğimiz kiraz gibi ABD menşeli ürünlere Çin’in uyguladığ?gümrük vergileri bizi yakından ilgilendiriyor. Diğer yandan, çok geni?bir coğrafyaya, farkl?gelişmişlik seviyelerine ve damak zevklerine sahip coğrafi ve beşeri bölgelere sahip olan Çin pazarına ürün bazında doğru, hedef odakl? etkili ve en az maliyetle giri?ve tanıtım-pazarlama çalışmalar?yürütülmesi her tarım-gıda sektörümüz için önem taşıyor.?/p>


Avrupa’y?doyuran Türkiye dünyay?doyurabilir


365bet足球网站Ege Ya?Meyve Sebze İhracatçılar?Birliği Başkan?Hayrettin Uçak, ürünlerin tazeliğine çok önem verildiğini, bu anlamda Türkiye’nin ürün çeşitliliğiyle şansının büyük olduğunu, Çin pazarına her ürünün gönderilemediğini açıklad?


“Kiraz ihracat?ile ilgili müzakere ve teknik çalışmalar 2018’da sonuçland?ve ihracatımız başlad? Diğer taze meyve-sebzelerin ihracat?için iki ülke bakanlıklar?arasında müzakere ve çalışmalar devam ediyor. Pekin ve Guangzhou Ticaret Müşavirliklerimizin katk?ve destekleri ile alternatif pazara giri?yöntem ve metotlar?konusundaki arayışlarımız devam ediyor. Amacımız, önümüzde yeni normalleşme döneminde ortaya çıkacak olan ve giderek artmasın?beklediğimiz global gıda talebi ortamında bugün için en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine ilave olarak Çin gibi alternatif pazarlara yeni bir bakış açıs?ve farkl?yöntemlerle girmenin yolunu bularak ihracat hacmimizi daha katma değerli ürünlerle artırmak. “Avrupa’y?doyuran ülke?olmaktan çıkıp, ülkemizin sahip olduğu Allah vergisi avantajlardan faydalanarak sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirerek dünyay?doyurma iddiasına sahip bir ülke konumuna sahip olmak.?/p>


1,5 milyar nüfuslu Çin pazar?Türk sütçüsüne can suyu olacak


365bet足球网站Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar?Birliği Başkan?Bedri Girit, “Geçen hafta Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamayla Türkiye'den Çin’e süt ve süt ürünleri ihra?edebilmek üzere 54 firmaya onay verildi. Bu kapsamda ürün portföyümüz genişliyor. 1,5 milyar nüfuslu Çin pazar?Türk sütçüsüne can suyu olacak. Kanatl?ürünleri için de gelişme beklentisi içindeyiz. Daha birçok ürün grubunun Çin’e ihracat?için çalışmalar devam ediyor ve kat edilecek daha çok yol var. İlk toplantımız?Guangzhou Merkezli Çin İthal Gıda Ürünleri Derneği ile internet ortamında yaptığımız toplant?ile başladık. Önümüzdeki günlerde Çin’deki farkl?kuruluşlarla görüşmelerimiz devam edecek.?dedi.


Çin’de gıda ithalat?yüzde 15’lik artışta


365bet足球网站Çin pazarındaki son durum ve ülkedeki ihracat potansiyeli, online B2B e-ticaret platformu formatında düzenlenecek Food2China Fuarı’yla ilgili sunum yapan Guangdong Gıda İthalatçılar?Birliği Başkan?Wolfgang Qi şunlar?söyledi:


“Gıda İthalatçılar?Birliği’ne kayıtl?400 üye, 5 binin üzerinde yurtdış?tedarikçi, 100 bin Çinli ithalatçı/distribütör var. Diğer ülkelerle ilişkilerimizi Guangzhou’daki gibi uluslararas?gıda fuarlarıyla, ticaretimizi geliştiren organizasyonlarla kuvvetlendiriyoruz. Ülkemizde gıda ithalat?yıllık ortalama yüzde 15’lik artış gösterdi. En çok ithalat yapılan ürünlerin arasında süt ürünleri, içecekler, atıştırmalıklar ve meyveler yer alıyor. Kiraz, durian meyvesi, muz, sofralık üzüm ve portakal en çok ithal edilen taze meyveler. Meyve sebzede dondurulmu?ürünlerden daha çok taze ürünler talep görüyor. 1,5 milyarlık nüfus ayr?damak tatlarına sahip. Ülkenin doğusu tatl?ürünleri tercih ederken, batıs?daha baharatl?ürünleri seçebiliyor. Gıda lojistik merkezleri firmalara hitap edebilir.?/p>


E-ticaret vurgusu


Wolfgang Qi, Türk gıda ithalatçılarına “Pazar ve ürün analizi yapılarak derinlemesine araştırma yapılmal?ve pazar iyice anlaşılmal??tavsiyesinde bulunarak şöyle devam etti:


“E-ticaret hızla gelişiyor ve online satışlar çok revaçta. Ürünlerinizi çok sergilemeli, sanal ortamda görünür olmal?ve web sitesi kullanmalısınız. Zamanınız?bekleyerek kaybetmeyin. Pazara giri?stratejiniz B2B online ve offline kombinasyonu olmal? Çin pazarına girmek için Food2China’nın B2B e-ticaret platformu iyi bir alternatif. Çin’de markaların mutlaka kaydedilmesi gerekiyor. Fikri mülkiyet hakların?koruyarak markalar?kaydedebilir daha sonra Çinli şirketlerle paylaşabilirsiniz. Çin pazarına girdikten sonra marka tanıtım?B2C ve sosyal medya aracılığıyla yapılabilir.?/p>


Türk gıda ihracatçılar?ve Çinli firmalar online platformda buluşuyor


Tanıtım faaliyetlerinde online sisteme geçtiklerinden bahseden Wolfgang Qi, Food2China Fuarı’nda 24-26 Eylül’de "online B2B" programıyla yurt içi ve yurt dışından satın almacıların katılımc?firmalarla buluşacağın?sözlerine ekledi.


365bet足球网站“Fuarda 900’ün üzerinde marka ve şirket yer alırken, 35 bin civarında da ziyaretçi bekleniyor. Tek noktadan tanıtım ve pazarlamanın yapılabileceği Food2China.com, offline ve online perakendeyi birleştiren O2O (Offline 2 Online) platformu olacak. 30’dan fazla ülke ve bölgeden katılım sağlanacak. Bunların arasında Rusya, Tayland, Hindistan, Kore, İngiltere, Almanya, Filipinler, İtalya, Japonya, Polonya, Kanada, Avusturya, İspanya gibi ülkeler yer alıyor. Dergi, Wechat, Micro Blog, Facebook, LinkedIn, Food2China.com vb. gibi yerlerde aktif bir süre?izleyerek çok kanall?bir pazarlama stratejisi belirledik.?/p>